Years 3 & 4


Ć
01Yes.wav
(1009k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:46 PM
Ć
02No.wav
(1096k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:46 PM
Ć
03After boys name.wav
(1134k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:46 PM
Ć
04After girls name.wav
(1155k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:46 PM
Ć
05Here you are.wav
(1294k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:46 PM
Ć
06Thank you.wav
(1211k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:46 PM
Ć
07Congratulations.wav
(1377k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:46 PM
Ć
08Before you have a meal.wav
(1499k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:46 PM
Ć
09After you had a meal.wav
(1381k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:47 PM
Ć
10When you leave the house.wav
(1474k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:47 PM
Ć
11Person in the house replies.wav
(1398k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:47 PM
Ć
12When you come back into the house.wav
(1374k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:47 PM
Ć
13Welcome back.wav
(1211k)
Teizo Kato,
Oct 30, 2018, 11:47 PM
ċ
Can I pleaase borrow....aac
(1084k)
Teizo Kato,
May 9, 2017, 12:57 AM
ċ
Classroom items.aac
(2683k)
Teizo Kato,
May 9, 2017, 12:57 AM
ĉ
Teizo Kato,
Dec 5, 2018, 12:58 PM
Comments